Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan và trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan và trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Long Xuyên
  •  NGUYỄN HƯNG (Báo AG)
  •  24/03/2023
  • A- A A+

“Năm 2023, để tiếp tục phát huy những hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trưởng Công an thành phố, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể các cấp, Ban Chỉ đạo 13 phường, xã phải nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với công tác dân vận, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, phát triển các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn và trách nhiệm của người đứng đầu…” – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, Tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP. Long Xuyên, nhấn mạnh.

Trong năm qua, được sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Bên cạnh đó, Công an thành phố luôn phát huy tốt vai trò nồng cốt tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể, Ban chỉ đạo thành phố đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng cách ra mắt nhiều mô hình phòng, chống tội phạm mang lại nhiều hiệu quả cao góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương như: Mô hình “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đêm”; “2 AN”… Hiện nay, toàn thành phố hiện có 22 mô hình phòng chống tội phạm đang hoạt động. Đồng thời, xây dựng được 125 thành viên lực lượng nòng cốt chính trị để giải quyết điểm nóng về an ninh trật tự. Chủ động phối hợp UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh trật tự chủ động phòng chống hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn được 225 cuộc với gần 14.000 người tham dự; tuyên truyền trên thông tin đại chúng gần 9.000 lượt tin, bài: tuyên truyền bằng loa lưu động trên xe môtô gần 8.700 cuộc. Qua đó, đã cung cấp cho lực lượng Công an 129 tin giá trị về an ninh trật tự; phối hợp hòa giải thành 94 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Thông qua hướng dẫn lực lượng Công an thực hiện công tác tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự địa phương đã tuyên truyền, vận động trên 4.700 cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên với hơn 60 cuộc về âm mưu, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Từ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã có 43 tập thể, 103 cá nhân được Công an tỉnh và UBND thành phố khen thưởng; tặng trên 800 phần quà cho các cá nhân, gia đình chính sách, quần chúng tốt và lực lượng nòng cốt ở cơ sở; tặng 5 xe đạp và 6.000 cuốn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… 

Theo đó, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây, đề nghị: “Trưởng Công an thành phố, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể các cấp, Ban Chỉ đạo 13 phường, xã phải quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra chấn chỉnh kịp thời công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đơn vị, địa phương mình, xác định rõ công tác xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chú trọng quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng phong trào phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành mình, tổ chức địa phương mình để vận động, lôi cuốn cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia. Các hoạt động phong trào phải vừa sức dân, hợp lòng dân tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn, tự giác hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói, giảm nghèo”... nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại; có kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và ngoài xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm tốt công tác xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu đề xuất chế độ, chính sách phù hợp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang