Học và làm theo Bác linh hoạt, đa dạng hình thức, phù hợp, hiệu quả thiết thực trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Học và làm theo Bác linh hoạt, đa dạng hình thức, phù hợp, hiệu quả thiết thực trên địa bàn thành phố Long Xuyên
  •  TTCT TP
  •  02/02/2023
  • A- A A+

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng và đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước. Trong quá trình lãnh đạo và phát triển đất nước, Đảng ta đã phát động việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội, nhất là từ sau Đại hội VII (1991). Liên tục 5 nhiệm kỳ đại hội (từ đại hội IX đến đại hội XIII), Ban Chấp hành Trung ương đều ban hành chỉ thị hoặc kết luận để chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, trong những năm qua bộ phận giúp việc Chỉ thị 05 (Ban Tuyên giáo Thành ủy) đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện, qua đó đã đạt được những kết quả thiết thực. Từ năm 2017 đến nay, bên cạnh việc tổ chức quán triệt, học tập và làm theo Bác theo kế hoạch chung, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới và tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác thông qua việc tổ chức các buổi Tọa đàm chuyên đề gắn với việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác hằng năm và được triển khai sâu rộng đến địa bàn khóm ấp. Trong tổ chức học tập và làm theo gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là  người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan ban ngành từ thành phố đến phường xã.

Nội dung, chương trình các buổi tọa đàm được Ban Tuyên giáo định  hướng cụ thể, như: phải có sự phân công, chuẩn bị nội dung, bố cục các bài tham luận, khi trình bài tham luận ngoài phần nghiên cứu chuyên đề còn phải làm rõ thực trạng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, liên hệ bản thân và các giải pháp rút ra để học tập và làm theo Bác có hiệu quả; vai trò dẫn dắt của người dẫn chương trình để tạo thêm phần sinh động và đúc kết những vấn đề chính cần quan tâm rút ra cho buổi tọa đàm; có sự tương tác giữa diễn giả và đại biểu tham dự thông qua những câu hỏi đặt ra, kể cả việc trao đổi, tranh luận. Xen kẻ với chương trình là những tiết mục văn nghệ để tạo thêm không khí phấn khởi, sinh động; phần biểu dương, khen thưởng được mở rộng giới thiệu ra nhiều đối tượng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thành phần tham dự được mở rộng ra nhiều đối tượng, nhất là ở địa bàn dân cư. Đặc biệt là việc tổ chức tọa đàm là phải thật sự nghiêm túc, trang trọng, tạo được ấn tượng và kết quả thiết thực cho tất cả đại biểu tham dự.

Bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo và có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình địa phương, trong 05 năm qua (2017 - 2022) đã có 100% chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 222 chi bộ dưới cơ sở tổ chức tọa đàm thu hút hơn 10.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự với chất lượng mỗi năm ngày càng cao. Qua đó, thành phố và phường xã đã kịp thời biểu dương, khen thưởng trên 100 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biên soạn và phát hành sách về gương “Người tốt việc tốt” trong học tập và làm theo Bác để giới thiệu, nhân rộng trong Nhân dân, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu đặc biệt xuất sắc hàng năm. Năm 2019, Đảng bộ thành phố Long Xuyên vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đây còn là một trong những hình thức mang lại sự chuyển biến tích cực cả về học tập và làm theo, đồng thời tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các đơn vị. Tọa đàm còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hằng năm các đơn vị chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, sinh động, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức; tạo không khí sôi nổi trong việc tuyên truyền, học tập và làm theo Bác góp phần tăng cường giới thiệu và nhân rộng gương người tốt việc tốt tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Từ học tập và làm theo Bác, trong những năm qua thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng. Qua đó, đã có nhiều tấm gương sáng, mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu có ý nghĩa thiết thực. Trong Nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu với những việc làm nhân văn, thiết thực, nhất là việc tương trợ giúp đỡ nhau, đóng góp các công trình phúc lợi, an sinh xã hội và những nghĩa cử, việc làm hết sức nhân văn, cao đẹp. Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành một trong những hình thức sinh hoạt, tuyên truyền mang lại sự chuyển biến tích cực cả về học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong toàn Đảng bộ thành phố. Học Bác, mỗi cá nhân đã tự soi rọi lại mình, chuyển từ nhận thức “học tập” sang “làm theo” bằng việc nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đổi mới tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang