Long Xuyên – Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên – Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
  •   Hồng Lan
  •  05/08/2022
  • A- A A+

Bước vào năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Long Xuyên bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân sau thời gian bị ngưng trệ do đại dịch coovid 19 gây ra. Cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Theo đó, hệ thống Mặt trận cùng với các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt và đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trong công tác phòng ngừa dịch Covid-19, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, thành tựu trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch, khôi phục sản xuất, tái cơ cấu kinh tế, các gương điển hình trong lao động, kinh doanh, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ", vận động Quỹ "Vì người nghèo”', cùng các chính sách an sinh xã hội khác,....Tính đến ngày 12/4/2022 vận động Quỹ “Phòng chống Covid-19” từ thành phố đến phường, xã đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, cán bộ công chức viên chức được 5.495.802.300 đồng. Tổng chi 1.426.394.000 đồng; tồn 4.069.408.300 đồng. Thành phố và phường xã tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo để chăm lo cho người nghèo được 2087 phần, trị giá 160.100.000 đồng, đến ngày 12/5/2022 toàn thành phố đã vận động tổng số tiền và hiện vật quy tiền được 7.682.178.000 đồng, trong đó thăm hỏi tặng quà được 19.367 phần quà với tổng kinh phí 6.467.000.000 đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Vận động quỹ an sinh xã hội đến ngày 12/5/2022 đạt178.558.000 đồns; cất mới 14 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên còn tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động như: “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Qua phát động, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp phần quan trọng giúp xã Mỹ Khánh được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Tính đến nay, toàn thành phố có 2/2 xã nông thôn mới nâng cao; 11/11 phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến phường xã tiếp tục giám sát việc hổ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,...; tổ chức triển khai việc thực hiện và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi họp tổ, nhóm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân,...

Có thể khẳng định, với sự đổi mới sáng tạo trong nội dung, phương thức hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Long Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

                                                                                            

Chung nhan Tin Nhiem Mang