Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
  •  Hồng Lan
  •  25/05/2023
  • A- A A+

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, phòng - chống bạo lực gia đình; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Thực hiện văn bản số 580/UBND-KGVX ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường treo băng rôn hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6 - 30/6 theo chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” và các thông điệp.

- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.

- Gia đình - điểm xuất phát và đích đến của chính sách.

- Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia.

- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

- Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang