Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong ngành giáo dục năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong ngành giáo dục năm 2023
  •  Nguyễn Liên
  •  22/05/2023
  • A- A A+

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh trong các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong ngành giáo dục năm 2023.

Theo đó, các trường học trên địa bàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống tội phạm, ma túy trong trường học vào dịp Tháng hành động phòng chống ma túy, buôn bán người và các ngày lễ, ngày Tết và đầu năm học mới 2023-2024. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các nội dung công việc được giao, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị. Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên. Tổ chức triển khai công tác giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn, Đội, qua trang tin điện tử, mạng xã hội, diễn đàn, phát thanh học đường và các hình thức phù hợp khác.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang