Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
  •  Hồng Lan
  •  06/06/2023
  • A- A A+

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (viết tắt là Công ước CAT) và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn. Đó là chỉ đạo của UBND thành phố Long Xuyên trong kế hoạch thực hiện Quyết định 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố đẩy mạnh và tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Uỷ ban chống tra tấn” trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Uỷ ban chống tra tấn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong thực thi Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn; đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế để triển khai hiệu quả Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Uỷ ban chống tra tấn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang