Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Long Xuyên trong tháng 10-2022
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Long Xuyên trong tháng 10-2022
  •  Nguyễn Liên
  •  07/11/2022
  • A- A A+

Trong thangs 10/2022, thành phố đã tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật như: Tiến độ thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra; các công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; công tác vận động Quỹ Khuyến học – Khuyến tài, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; công tác kiểm tra lập lại trật tự xây dựng, trật tự đô thị được tổ chức thực hiện thường xuyên, đặc biệt UBND thành phố đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra ở các phường xã, qua đó cũng đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác kiểm tra việc phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí vật liệu nỗ được tăng cường... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trên, còn nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ, đó là: Giá cả đầu vào tăng cao, giá cả nông sản không ổn định, vật tư nông nghiệp, giá xăng dầu, sắt thép, xi măng tăng cao; đặc biệt là tình trạng khan hiếm xăng dầu; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; tiến độ thi công một số công trình còn chậm tiến độ, đặc biệt là Dự án nâng cấp, mở rộng đô thị; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, lấn chiếm đất công, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn vẫn còn xảy ra; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện còn thấp so với kế hoạch đã đề ra….... ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân.

<img src='https://media.angiang.gov.vn/LONGXUYEN-PORTAL/ANH-TIN-BAI/2022/11/07112022-2.jpg'>

Trong hai tháng còn lại của năm 2022, UBND thành phố yêu cầu các ban ngành đoàn thể thành phố và phường xã tập trung rà soát các chỉ tiêu, khắc phục những chế, bất cập, đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao nhất.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang