Về việc Cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và nhập liệu đầy đủ thông tin tiêm ngừa COVID-19 trên hệ thống “Hồ sơ sức khoẻ” phân hệ tiêm chủng COVID-19
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Về việc Cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và nhập liệu đầy đủ thông tin tiêm ngừa COVID-19 trên hệ thống “Hồ sơ sức khoẻ” phân hệ tiêm chủng COVID-19
  •  
  •  17/08/2021
  • A- A A+

Công văn số: 870/UBND-KGVX ngày 16/08/20201 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và nhập liệu đầy đủ thông tin tiêm ngừa COVID-19 trên hệ thống “Hồ sơ sức khoẻ” phân hệ tiêm chủng COVID-19.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang