Công bố kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Khánh năm 2021
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Công bố kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Khánh năm 2021
  •  
  •  23/04/2022
  • A- A A+

Nội dung công bố: Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 cho xã Mỹ Khánh để các tổ chức, cơ quan và toàn thể người dân trong thành phố được biết và tham gia góp ý. Mọi ý kiến đóng góp và báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố (Phòng Kinh tế) qua hệ thống Văn phòng điện tử VNPT i-office, địa chỉ: Số 99 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 02963 841 136. Sau thời gian 15 ngày (kể từ ngày công bố thông báo này), UBND thành phố Long Xuyên sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí cho xã, đồng thời lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Mỹ Khánh đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo quy định.

1. Dư thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Khánh , thành phố Long Xuyên năm 2021 (Chi tiết)

 

2. BIểu kết quà thẩm tra mức độ đạt Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

Các tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang