Tình hình triển khai, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tình hình triển khai, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố
  •  Hồng Lan
  •  27/04/2023
  • A- A A+

Với mục tiêu “Xây dựng thành phố Long Xuyên trở thành đô thị thông minh vào năm 2025”, ngày 04/01/2022 thành phố Long Xuyên đã ra mắt và đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) thành phố. Đây là tiền đề quan trọng giúp thành phố xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thời gian tới. IOC thành phố hiện có 10 phân hệ tương ứng 10 lĩnh vực gồm: Văn bản điện tử; hành chính công; báo cáo kinh tế xã hội; y tế; giáo dục; du lịch; lưu trú; lắng nghe mạng xã hội; camera An ninh và phản ánh hiện trường (phản ánh kiến nghị).

Phân hệ báo cáo Kinh tế xã hội (LRIS) đã cập nhật số liệu 05 năm 2016 - 2020, hoàn thành cập nhật năm 2021, 2022 và đang triển khai cập nhật chỉ tiêu của các tháng, quý của năm 2023. Đối với phân hệ phản ánh kiến nghị thành phố, đưa vào thử nghiệm 02 nội dung tiếp nhận và phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên lĩnh vực an ninh trật tự và an sinh xã hội. Từ ngày ra mắt đến ngày 20/04/2023 đã tiếp nhận 102 phản ánh kiến nghị của người dân trên địa bàn thành phố phản ánh các vấn đề trên nhiều lĩnh vực như: An ninh trật tự, an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố... Qua đó, tổ giúp việc của IOC cũng đã chuyển các phản ánh kiến nghị này đến các phòng, ban, ngành chuyên môn của thành phố và UBND các phường xã để phối hợp xử lý. Kết quả tất cả phản ánh của người dân đều được các phòng, ban, ngành chuyên môn và UBND các phường xã trả lời các phản ánh kiến nghị và công bố công khai trên hệ thống phản ánh kiến nghị (http://smart.angiang.gov.vn), từ đó đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, được người dân và doanh nghiệp đồng thuận, hưởng ứng cao.

Để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và vận hành hoạt động của IOC UBND thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 11 thành viên do Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban; Phó ban gồm trưởng phòng VHTT và Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; thành viên là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; đồng thời thành lập Tổ giúp việc gồm 13 thành viên gồm Phó Trưởng BCĐ làm Tổ trưởng; Tổ phó là Phó phòng VHTT, Phó Chánh văn phòng còn lại là chuyên viên các phòng, ban chuyên môn. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố được phân công trực để tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị được gửi đến Trung tâm. Qua giám sát, đến nay các phân hệ tại Trung tâm đều hoạt động ổn định, chưa phát sinh vấn đề ngoài dự kiến, Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục phối hợp các đơn vị chuyên môn, Viễn thông An Giang từng bước hoàn chỉnh các nội dung quản lý của đơn vị.

Từ khi triển khai thực hiện đến đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC thành phố, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, ... và tuyên truyền miệng đến tận người dân biết về hoạt động của IOC thành phố; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng SmartAnGiang để được trải nghiệm các tiện ích do IOC mang lại. Tuy nhiên, Long Xuyên là đơn vị đầu tiên của tỉnh xây dựng và đưa vào vận hành IOC nên chưa có hướng dẫn về cơ cấu tổ chức để quản lý, vận hành. Tất cả nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đều là kiêm nhiệm, không có nhân sự chuyên trách. Hệ thống phản ánh kiến nghị mặc dù có thông tin, truyền thông nhưng người dân chưa biết nhiều đến ứng dụng SmartAngiang; số lượng phản ánh kiến nghị gửi về IOC chưa nhiều. Ngoài ra, hệ thống camera an ninh do Công an thành phố quản lý, điều hành được trang bị trước đây đã xuống cấp, hư hỏng khá nhiều không tích hợp trực tiếp được về IOC do công nghệ không phù hợp.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của thành phố trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, cải cách hành chính. Đây là cơ sở quan trọng giúp chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, từ đó, mang đến hiệu quả, cơ hội thúc đẩy thành phố Long Xuyên phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Với ý nghĩa to lớn đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công dân thành phố, hãy tận dụng hiệu quả chiếc Smartphone của mình, thường xuyên và kịp thời gửi những ý kiến, kiến nghị qua ứng dụng SmartAnGiang (đường link: http://smart.angiang.gov.vn) để chung tay, góp sức cùng các cấp chính quyền thành phố từng bước hoàn thiện và vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát diều hành thông minh (IOC); phấn đấu xây dựng thành phố Long Xuyên, quê hương chủ tịch Tôn Đức Thắng trở thành đô thị thông minh, hiện đại trong tương lai.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang