Long Xuyên tăng cường công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên tăng cường công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
  •  Nguyễn Liên
  •  12/05/2023
  • A- A A+

Xác định xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp là một trong những chủ trương lớn của Đảng, nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động, góp phần ổn định xã hội. Muốn thực hiện được mục tiêu này, các cấp, các ngành phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên nhằm giảm thiểu các tranh chấp, xung đột phát sinh từ quan hệ lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, tạo môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân thành phố thành phố Long Xuyên đã chủ động xây dựng và ban hành các văn bản để triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Qua đó đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp có sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37-CT/TW của Trung ương, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực tế triển khai thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã nhận được sự đồng thuận của các doanh nghiệp có sử dụng lao động. Sự tích cực triển khai của các đơn vị, gồm: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Công an, Bảo hiểm xã hội và UBND các xã, phường đã giúp cho các doanh nghiệp giải đáp được những vướng mắc trong quá trình thực hiện, giảm thiểu các tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật lao động, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, hạn chế các tranh chấp phát sinh. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều chú trọng xây dựng, đăng ký và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang bảng lương, ký kết hợp đồng lao động. Số lượng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể có xu hướng tăng lên.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 618 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 33.000 lao động. Trong đó lao động nữ chiếm khoảng 70%; lao động có ký kết hợp đồng lao động trên 80%. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố có xảy ra 04 cuộc ngừng việc tập thể của người lao động (diễn ra chủ yếu ở tại các doanh nghiệp thủy sản), nguyên nhân chính của các cuộc ngừng việc tập thể chủ yếu tập trung vào vấn đề nâng lương, thời gian làm thêm giờ và các chế độ khác của người lao động (thưởng tết..). Các tranh chấp lao động và ngừng việc đều đã được giải quyết kịp thời ngay tại nơi xảy ra tranh chấp, không để lây lan, kéo dài, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, tâm lý người lao động và trật tự an toàn xã hội. Tranh chấp lao động bằng đơn, thư khiếu nại, tố cáo, chủ yếu phát sinh từ nguyên nhân là 01 trong 02 bên tham gia quan hệ lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định, ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật mà không tự thương lượng được, có 07 vụ (liên quan 49 lao động) tranh chấp lao động đã được tiếp nhận và tổ chức hòa giải. Đã hòa giải thành 03 vụ (liên quan 09 lao động), còn các trường hợp hòa giải không thành, thì hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động, gửi hồ sơ đến Trọng tài lao động (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh) hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện để được thụ lý, giải quyết.

Có thể nói, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được nghiêm túc, kịp thời đã nhận được sự đồng thuận của các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật lao động và các quy định có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. Từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp trong tình hình mới, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang