Tình hình sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Long Xuyên trong tháng 5 năm 2022
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tình hình sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Long Xuyên trong tháng 5 năm 2022
  •  Hồng Lan
  •  07/06/2022
  • A- A A+

Trong tháng, tình hình sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Cụ thể: Xuống giống vụ Hè Thu 2022 đạt 4.613,7/4.618 ha, đạt 99,91% so kế hoạch; Rau màu xuống giống 422,25/195 ha, chủ yếu là mè 285,5 ha, sen 29,5 ha và rau ăn lá các loại,…Chăn nuôi thủy sản, giá cá tra thương phẩm tương đối ổn định; tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát tốt; công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và dự báo phòng chống thiên tai được triển khai kịp thời; tiếp tục tập trung triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả gắn với phát triển nông nghiệp đô thị, phù hợp với nhu cầu của thị trường, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp năng cao năng lực sản xuất theo hướng chuyên sâu, bền vững. Các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp tiếp tục được triển khai.

Tình hình chăn nuôi được duy trì ổn định, dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt. Trong tháng, diện tích thả nuôi mới 6,1 ha ao hầm, 240 m2 bể bồn nuôi lươn, 14 lồng bè/2.384 m3; thu hoạch 5,003 ha ao hầm, 200 m2 bể bồn nuôi lươn, 21 lồng bè/5.328 m3. Lũy kế đến nay, diện tích thả nuôi là 27,54 ha ao hầm, nuôi lồng bè 75 cái/21.090 m3 và 1.560 m2 lươn; diện tích thu hoạch 27,456 ha ao hầm, 94 lồng bè/27.996 m3 và 1.640 m2 bể, bồn nuôi lươn, ếch…. Tổng sản lượng 5.822,18 tấn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang