Long Xuyên thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2023
  •  Hồng Lan
  •  26/12/2022
  • A- A A+

Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố ổn định; kinh tế từng bước phục hồi và phát triển sau dịch bệnh Covid-19; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giữ vững ổn định, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan luôn lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước; giá cả một số mặt hàng thiết yếu không ngừng biến động đã tác động, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực có thể diễn biến phức tạp, khó lường; Campuchia tiến hành bầu cử Quốc hội khóa VII (nhiệm kỳ 2023- 2028), sẽ gặp nhiều áp lực chi phối của các nước lớn và hoạt động chống phá của các đảng phái đối lập; các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan, bọn phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn Biến Hòa Bình” thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, các tổ chức phản động người Việt Nam lưu vong luôn lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của thành phố.

Từ đặc điểm tình hình trên, để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Chỉ thị tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: Quán triệt, triển khai các chủ trương về công tác quốc phòng; sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao, bồi dưỡng, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình quốc phòng; quản lý nhà nước về quốc phòng; phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

 

Các tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang