Long Xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025
  •  Hồng Lan
  •  23/08/2022
  • A- A A+

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 gồm 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn “xã nông thôn mới”, đồng thời cũng là cơ sở xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Trong khi chờ UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 – 2025, UBND thành phố đề nghị các phòng ban ngành phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu, UBND 02 xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng phối hợp thực hiện một số nội dung, như sau:

- Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng chủ động rà soát, phối hợp với các phòng ban, ngành phụ trách các tiêu chí, tổng hợp báo cáo đánh giá và biểu số liệu kết quả thực hiện của xã theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng dẫn của sở, ngành tỉnh.

- Các phòng, ban ngành phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ UBND xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng rà soát, báo cáo đánh giá và biểu số liệu kết quả thực hiện của xã theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng dẫn của các Sở, ngành tỉnh.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang