Long Xuyên triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2023
  •  Hồng Lan
  •  08/09/2022
  • A- A A+

Ngày 31/8/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2023. Theo đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản của giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân còn 0,025%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đến năm 2025 đạt 70%; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm được giao từ đầu năm gắn với đảm bảo chất lượng công trình.

Yêu cầu đặt ra là tập trung phục hồi tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để tăng cường và bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế; duy trì hoạt động ổn định và thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp, đồng thời tiết giảm chi phí, triển khai hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể đó, UBND thành phố đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; huy động và triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn lực đầu tư toàn xã hội;  đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường công tác thông tin, truyền thông; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang