Tiếp tục thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tiếp tục thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023
  •  Nguyễn Liên
  •  30/03/2023
  • A- A A+

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố năm 2023 với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc trong thu hút vốn đầu tư để tăng cường và bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế; đồng thời duy trì hoạt động ổn định và thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế.

UBND thành phố Long Xuyên yêu cầu các phòng, ban ngành cấp thành phố và UBND các xã, phường, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục rà soát toàn diện nhiệm vụ theo phân công để tăng tốc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ UBND thành phố đã giao (Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 31/8/2022).

- Tiếp tục rà soát lại từng chính sách đã được quy định, đã có hướng dẫn để khẩn trương thực hiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin truyền thông các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để doanh nghiệp, người dân tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang