Long Xuyên nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Logistic
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Logistic
  •  Nguyễn Liên
  •  13/12/2022
  • A- A A+

Trong những năm gần đây, với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật hoàn thiện, trình độ nguồn nhân lực khá tốt so với các địa phương khác trong tỉnh, là những yếu tố thuận lợi để Long Xuyên đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế như công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ sản xuất hiện đại; các thành phần kinh tế đang có những đóng góp tích cực, thể hiện vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của thành phố. Trên địa bàn thành phố, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống, sẽ góp phần phát triển dịch vụ logistics với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đồng bộ, hiện đại.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Logistic, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt việc nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: vốn, tài nguyên, đất đai, đầu tư kinh doanh; đồng thời yêu cầu các phòng, ban ngành thành phố. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận và tham gia các chính sách mới về đầu tư đổi mới máy móc thiết bị; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên. Rà soát, công bố rộng rãi các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, danh mục các dự án thu hút đầu tư để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết, nắm được định hướng đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

  UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo những quyền kinh doanh đã được pháp luật quy định; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường…để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính.

 

 

Các tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang