Long Xuyên với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
  •  Hồng Lan
  •  01/07/2022
  • A- A A+

Thành phố Long Xuyên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, diện tích đất trồng lúa là 5.211/11.496 ha, chiếm tỷ lệ 45,3%. Hiện có, 9/13 phường, xã còn đất sản xuất nông nghiệp với 09 Hội Nông dân cơ sở, 42 chi hội khóm ấp, 115 tổ hợp tác kinh tế; có 33 Câu lạc bộ nông dân, với 4.261 hội viên (chiếm 80% so với hộ thuần nông).

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp có nhiều khó khăn, bất lợi do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên người và đàn gia súc gia cầm, giá nguyên, vật liệu tăng, làm cho chi phí sản xuất tăng; mặt khác giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, sản phẩm khó tiêu thụ,… Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành liên quan, Hội Nông dân thành phố đã tích cực triển khai và thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chủ trương của tỉnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với sản xuất nông nghiệp; đồng thời tổ chức dạy nghề ở nông thôn theo kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố, vận động nông dân chuyển dich cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, ồn định đời sống cho hội viên nông dân.

Từ đó, phong trào nông dân ngày càng đi vào chiều sâu, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi đã đạt nhiều kết quả tích cực, phát huy được lợi thế của địa phương, tận dụng được nguồn lao động, nguồn vốn. Nhiều nông dân đã tập trung mở rộng sản xuất theo mô hình: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng rau thủy canh, dưa lưới, hoa kiểng, 2 lúa - 1 màu, chăn nuôi bán công nghiệp, nuôi thủy sản an toàn, biết tận dụng diện tích sân nhà, sau nhà nuôi lươn trong bể lót ny lon, nuôi lươn theo chương trình VietGAP; mở rộng diện tích trồng rau an toàn theo hướng VietGAP, góp phần không nhỏ đưa nông nghiệp thành phố phát triển đa dạng, đời sống nông dân ngày càng ổn định, nhiều hộ vươn lên khá giàu.

Năm 2022, là năm tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, giai đoạn 2019-2022 nhằm mục đích tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của thành phố, tiến tới chào mừng Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp Trung ương giai đoạn 2019 - 2022. Qua công tác bình xét danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, toàn thành phố có 26 tập thể và 3.600 cá nhân được bình xét đạt danh hiệu nông dân giỏi 3 cấp, trong đó: cấp phường xã có 11 tập thể và 2.012 cá nhân giỏi; cấp thành phố có 5 tập thể và 1090 cá nhân giỏi vàc cấp tỉnh có 10 tập thể giỏi và 498 cá nhân giỏi. Ngày càng có nhiều hộ hội viên nông dân có thu nhập đạt từ 1 tỷ đồng trở lên (tăng 18%), từ 300 triệu đồng trở lên, tăng 28% so với đại hội IX, giai đoạn 2016 - 2019.

Nhìn chung, nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi ngày càng được phát triển về số lượng và hiệu quả kinh tế, nhiều hộ nông dân có quy mô sản xuất lớn, góp phần tạo ra việc làm cho lao động tại địa phương, số lượng nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi 3 cấp tăng, chủ yếu trên lĩnh vực trồng lúa ứng dụng công nghệ cao, 2 lúa - 1 màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái. Đã có nhiều tấm gương nông dân kiên trì chịu khó, học hỏi kinh nghiệm, trở thành những hộ sản xuất – kinh doanh giỏi, điển hình như hộ ông Khưu Đức Hùng, ông Nguyễn Đức Nhuận (phường Mỹ Thới), ông Võ Văn Bé Năm, ông Phan Thành Phước (phường Mỹ Thạnh), ông Tôn Thất Đính, ông Trần Phước Nguyên (xã Mỹ Hòa Hưng), ông Nguyễn Văn Đơn (phường Mỹ Hòa), ông Nguyễn Văn Thuận (xã Mỹ Khánh)...

Trong thời gian tới, nông dân sẽ phải đối mặt với các khó khăn, thách thức như tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, trên người còn diễn biến phức tạp, diện tích sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm, do tốc độ đô thị hóa... đòi hỏi vừa có những ứng phó trước mắt kịp thời, vừa có chiến lược lâu dài, sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị để nâng cao thu nhập, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang