Long Xuyên phát huy tiềm năng và lợi thế về thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tạo đòn bẩy phát triển kinh tế
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên phát huy tiềm năng và lợi thế về thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tạo đòn bẩy phát triển kinh tế
  •  Thanh Hùng – TTCT TP
  •  27/07/2023
  • A- A A+

Thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh, là đô thị có tỷ trọng thương mại - dịch vụ cao nhất trong hệ thống 12 đô thị tỉnh lỵ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 81% trong tổng cơ cấu kinh tế.

Trong nữa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh thành phố chịu sự tác động tiêu cực từ đại dịch Covid – 19 và tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động, đất nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng, tổng cầu sụt giảm, …, nhưng với sự lãnh, chỉ đạo điều hành tập trung của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành và xã, phường, đến nay, kinh tế thành phố vẫn tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt được ở mức cao so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Bình quân từ năm 2021 đến tháng 06/2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) về công nghiệp tăng 5,27/6,5%; xây dựng tăng 10,7/13% và nông nghiệp tăng 2,43/2%. Tổng mức bán lẽ hàng hóa tăng 11,55/13%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,48/14%.

Kết quả về thương mại - dịch vụ phấn khởi

Thành phố đã phát huy tiềm năng, lợi thế thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời tập trung phát triển mạnh cơ sở hạ tầng thương mại, các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là các lọai hình dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, … Từ đó thị trường thương mại và dịch vụ phát triển ổn định, cung cầu hàng hóa trên thị trường đảm bảo; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, sốt giá, nhất là cao điểm dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Việc xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, dần trở thành điểm giao thương năng động, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân trong thành phố và các khu vực lân cận. Thành phố tiếp tục mời gọi thu hút đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại văn minh, hiện đại; bên cạnh, quan tâm cải tạo nâng cấp, xây dựng mới các chợ, đa dạng các loại hình kinh doanh, dịch vụ tiện ích, phát triển cả về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến nay, thành phố có 02 Trung tâm thương mại, 04 siêu thị, 02 trung tâm mua sắm, 26 cửa hàng tiện ích, 19 chợ truyền thống và hệ thống cửa hàng bán lẽ dọc các tuyến phố thương mai phủ kín địa bàn 13 xã, phường. Đến cuối năm 2022, trên địa bàn thành phố có 1.217 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (giảm 80 DN so cùng kỳ) và 16.407 cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản (tăng 431 cơ sở so cùng kỳ).

Hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) được quan tâm thực hiện; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, gắn với đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại. Thành phố cũng đã khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở kinh doanh và người dân sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch; triển khai mô hình chợ và tuyến phố thương mại thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong mua bán. Hoạt động xúc tiến thương mại được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; hỗ trợ kết nối cung cầu, tăng cường hoạt động liên kết vùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở quảng bá hình ảnh, mở rộng và phát triển thị trường. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, tạo môi trường pháp lý bình đẳng cho các thành phần kinh tế phát triển.

Thành phố tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng lấy thương mại - dịch vụ làm động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế một cách bền vững. Theo đó đã khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Các dự án khu đô thị, công trình trọng điểm được triển khai, hình thành và phát triển. Thành phố cũng đã tôn tạo, nâng cấp nhiều khu, điểm du lịch, tập trung phát triển hệ sinh thái cù lao cùng với việc phủ xanh tại các khu, điểm du lịch; bảo đảm gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, lĩnh vực thương mại và dịch vụ của thành phố  vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Hệ thống hạ tầng thương mại dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa theo kịp với nhu cầu phát triển hiện tại; một số chợ nội ô luôn trong tình trạng quá tải, cơ sở hạ tầng xuống cấp; việc mời gọi đầu tư xây dựng mới gặp nhiều khó khăn. Số hộ SXKD cá thể nhiều (trên 16.000 hộ), phân tán, nhỏ lẽ, thiếu chuyên nghiệp; đa số doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn thiếu kinh nghiệm trong quản trị, khả năng cạnh tranh thấp, nhất là trong thời kỳ hội nhập; các doanh nghiệp chưa chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật về kinh doanh, cập nhật và ứng dụng khoa học và công nghệ vào SXKD, tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính hoặc chưa làm quen với việc giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử; trình độ tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế. Việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kinh doanh online cũng còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. 

Những giải pháp phát triển thương mai – dịch vụ trong thời gian tới

Thứ nhất, khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư nhằm phát triển toàn diện, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế của thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trọng điểm, như: Chương trình phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất và mời gọi đầu tư các dự án, công trình trọng điểm; Chuyển đổi số và Hạ tầng du lịch giai đoạn 2021 – 2025; Đề án đô thị thông minh; Đề án Xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông; Kế hoạch củng cố, nâng chất đô thị loại I; Dự án Nâng cấp và mở rộng đô thị, … Đẩy mạnh mời gọi đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống, Cụm công nghiệp Bình Đức, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, các khu đô thị mới để mở rộng không gian đô thị và kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển hạ tầng logictics;

Thứ hai, tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại. Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị. Quan tâm thực hiện công tác cải tạo nâng cấp, xây dựng mới, sắp xếp tổng thể hệ thống chợ, xây dựng chợ văn minh, chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thực hiện kết nối cung cầu hàng hóa, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới, tham gia cụm liên kết ngành và chuổi giá trị. Chú trọng phát triển thương mại điện tử và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại.

Thứ tư, khuyến khích, kêu gọi đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ phù hợp với tiềm năng và lợi thế. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ vào ban đêm, thu hút khách du lịch; tạo ra nhiều ngành nghề kinh doanh, dịch vụ mới, nhiều việc làm cho xã hội và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Thứ năm, thực hiện gắn kết với kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn 02 xã nông thôn mới Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang