UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn năm 2023
  •  Nguyễn liên
  •  20/03/2023
  • A- A A+

Các phòng ban ngành thành phố và phường xã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung lồng ghép BĐKH trong Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố. Đó là chỉ đạo của UBND thành phố nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố đề ra mục tiêu cụ thể trong năm 2023 là nâng cao năng lực của cơ quan quản lý các cấp, nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai để có các giải pháp phòng tránh. Có các giải pháp tăng cường khả năng thích ứng BĐKH của các cơ sở hạ tầng như công trình thủy lợi, giao thông, thoát nước, thoát lũ… Lồng ghép các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro do thiên tai vào các kế hoạch phát triển của tất các ngành, lĩnh vực; phối hợp triển khai thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và triển khai kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của tỉnh theo lộ trình cụ thể, đặc biệt là lĩnh vực tiềm năng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, nhằm góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về BĐKH (COP26) là giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo; rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và hướng dẫn triển khai các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại các cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang