Long Xuyên triển khai thực hiện các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên triển khai thực hiện các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025
  •  Hồng Lan
  •  06/09/2022
  • A- A A+

UBND thành phố Long Xuyên vừa triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, việc xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025 phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí:

- Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2021, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2025.

- Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.

- Có ít nhất một mô hình ấp thông minh. Đạt ít nhất 01 trong 08 lĩnh vực xã nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về y tế, về môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số.

UBND thành phố giao các phòng, ban ngành phụ trách hướng dẫn nội dung, lĩnh vực xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở ngành tỉnh, hướng dẫn phương pháp đánh giá, thực hiện hồ sơ minh chứng cho 02 xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng các nội dung, lĩnh vực ngành phụ trách; thẩm tra, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu ngành được giao. Riêng UBND xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng tập trung rà soát, thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang