Kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022
  •  Hồng Lan
  •  16/02/2023
  • A- A A+

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt là (OCOP) là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, hướng dẫn của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang về tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh An Giang.

Thành phố Long Xuyên đã tổ chức phát động và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm; đồng thời phổ biến đầy đủ các hướng dẫn thực hiện chương trình về nguyên tắc và chu trình OCOP bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, lãnh đạo UBND các xã, phường; tuyên truyền vận động đối với 02 xã nông thôn mới, tổ chức rà soát, khảo sát các sản phẩm tiềm năng để tham gia đánh giá, phân hạng, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Thường xuyên thông tin đến các cán bộ quản lý Chương trình OCOP thành phố, 13 xã, phường, các chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận từ 03 sao trở lên, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất có nhu cầu tham gia chương trình OCOP tham gia đào tạo, tập huấn do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Tỉnh, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức. Trong năm, đã tham dự 03 lớp tập huấn thực hiện chương trình OCOP; tập huấn giới thiệu Cổng thông tin thương mại điện tử http://ketnoiocop.vn và tập huấn và thực hành phần mềm chuyển đổi số cho HTX NN và chủ thể sản phẩm OCOP.

Mục tiêu trong năm 2022 là phấn đấu có ít nhất 03 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 03 sao trở lên; trong đó, 02 xã nông thôn mới có các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 sao trở lên. Kết quả, trong năm 2022 có ít nhất 03 sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đạt từ 03 sao trở lên. Thành phố đã tiếp nhận đăng ký hồ sơ tham dự của các chủ thể có sản phẩm tiềm năng OCOP, hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện hồ sơ cho các chủ thể. UBND thành phố đã tổ chức Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP thành phố, trình UBND tỉnh An Giang đánh giá, phân hạng cho 02 sản phẩm của 01 chủ thể (Tranh lá bồ đề gân nghệ thuật và Tranh lá bồ đề khô nghệ thuật), kết quả được UBND tỉnh công nhận cho 02 sản phẩm đạt “Sản phẩm OCOP” 03 sao, đạt 66,7% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức khảo sát 7 sản phẩm của 6 chủ thể và xây dựng lộ trình, trình tự thủ tục đánh giá công nhận sản phẩm OCOP thành phố Long Xuyên, dự kiến 07 sản phẩm tiềm năng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 13 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, đạt chứng nhận từ 03 sao đến 04 sao, các sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng là thực phẩm và thủ công mỹ nghệ; gồm: 10 sản phẩm đạt chứng nhận 03 sao, 03 sản phẩm đạt chứng nhận 04 sao của 07 chủ thể.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng, cải tiến bao bì, nhãn mác; thực hiện truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa,…; thực hiện quản lý, bán hàng trên các trang thông tin điện tử; kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị,… Thành phố phối hợp sở, ngành tỉnh thông tin đến các cơ sở tham dự các phiên chợ, hội chợ, giới thiệu, kết nối các sản phẩm của OCOP địa phương trong và ngoài tỉnh,…các chủ thể có các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP chủ động tham gia nhiều chương trình trên các trang thương mại tiện tử, hội chợ, triển lãm.

Có thể nói, để tạo ra sản phẩm chất lượng không khó, nhưng để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận mới là điều quan trọng và sản phẩm OCOP cũng vậy. Do vậy, chủ thể của các sản phẩm OCOP khi có đủ điều kiện thì cần nâng hạng cho các sản phẩm đạt OCOP lên sao cao hơn. Đồng thời, ngoài các phiên hội chợ được tổ chức để các sản phẩm OCOP tỉnh An Giang nói chung và thành phố Long Xuyên nói riêng được biết đến, thì cơ quan quản lý và các chủ thể sản phẩm OCOP cần tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm OCOP thông qua kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm trên sàn thương mại điện tử như sanphamangiang.com; angiangexport.com; voso.vn; postmart.vn; http://ketnoiocop.vn …. và các sàn thương mại điện tử khác, nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, để sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, sớm khẳng định vị thế trên thị trường trong tỉnh và trong nước.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang