Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2022
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2022
  •  Hồng Lan
  •  17/08/2022
  • A- A A+

Tính đến ngày 01/8/2022, sản xuất nông nghiệp trên dịa bàn thành phố đã thu hoạch đứt điểm lúa Hè Thu 2022 đạt 4.613,70 ha, năng suất bình quân 6,03 tấn/ha; sản lượng đạt 27.842,8 tấn. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt về sản xuất và tiêu thụ lĩnh vực trồng trọt, UBND thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Thu Đông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, dự kiến diện tích xuống giống lúa vụ Thu Đông 2022 là 810 ha. Ước năng suất lúa bình quân vụ Thu Đông đạt 6 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 4.860 tấn. Khung lịch thời vụ xuống giống trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày 15/07 đến ngày 31/8/2022. Lịch xuống giống né rầy được chia làm 02 đợt. Đợt 1, xuống giống tập trung từ 19/7 đến 31/7/2022. Đợt 2, xuống giống tập trung từ 16/8 đến 26/8//2022. Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng phường, xã mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh, thành phố. Về kế hoạch sản xuất rau màu vụ Thu Đông 2022 tổng diện tích xuống giống rau màu ước khoảng 145,3 ha. Bên cạnh đó, kế hoạch sản xuất cây ăn trái thực hiện Quyết định 1994/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/2/2022 của UBND thành phố về Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu sang ràu, màu và cây ăn trái trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2022.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang