Long Xuyên - đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy và học
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên - đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy và học
  •  TTCT TP
  •  10/02/2023
  • A- A A+

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của thành phố, ngành giáo dục và đào tạo không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Từ đó, mạng lưới trường, lớp được củng cố, mở rộng và phân bố đến hầu hết các địa bàn dân cư, đáp ứng nhu cầu về giáo dục học sinh theo từng độ tuổi.

Phát huy những kết quả đạt được, kinh nghiệm quý để tiếp tục thành công hơn trong thực hiện chủ trương xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021-2025, thành phố Long Xuyên tập trung triển khai thực hiện các giải pháp tạo đột phá như: Thực hiện việc quy hoạch, đào tào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên gắn với việc luân chuyển, điều động, đáp ứng về số lượng và chất lượng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các trường nội ô và ngoại ô.

Hàng năm, Phòng Giáo dục và đào tạo  tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia; các đề án, dự án đã và đang đầu tư đều hướng đến mục tiêu chuẩn hóa các trường, góp phần nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất của ngành. Đồng thời, phối hợp trong công tác xây dựng cơ sở vật chất cho các trường cận chuẩn theo lộ trình chủ yếu là phòng học và các phòng chức năng gắn với việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời mở rộng cơ sở vật chất, đảm bảo đủ sân chơi, bãi tập. Kết quả, trong năm 2022 đã có thêm 03 trường đạt chuẩn, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 46/56 trường (tỉ lệ 82,14%).

Chất lượng giáo dục thành phố từng bước được củng cố và phát triển vững chắc. Kết quả các kỳ thi đã có chiều hướng cải thiện dần, tỉ lệ học sinh yếu, kém giảm, học sinh đạt các thứ hạng cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia ngày thêm nhiều. Đội ngũ cán  bộ quản lý, giáo viên từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác xã hội hóa giáo dục của thành phố ngày càng được mở rộng và tăng cường, chủ trương giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn; Công tác giáo dục đào tạo của thành phố ngày càng khởi sắc, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện. Đặc biệt năm học 2022-2023 là năm học toàn ngành Giáo dục thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực xã hội hóa giáo dục.

Trong thời gian tới, để thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo lộ trình (kể cả công nhận lại) và nâng cao chất lượng dạy và học, phòng Giáo dục và Đào tạo  thành phố tiếp tục tham mưu lãnh đạo thành phố và tập trung chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt các giải pháp sau:

- Xây dựng cơ sở vật chất cho các trường cận chuẩn theo lộ trình chủ yếu là phòng học và các phòng chức năng gắn với việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tập trung nguồn kinh phí ngân sách để đầu tư đầy đủ trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học; học 02 buổi/ngày theo quy định; thiết bị công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giảng dạy và học tập theo quy định. Phát động phong trào hiến đất xây dựng trường, củng cố hội cha mẹ học sinh và tôn vinh các cá nhân đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục bằng các giải pháp tích cực.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đánh giá, phân loại, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm; đánh giá, phân loại công chức, viên chức bảo đảm thiết thực, khách quan, công bằng, đúng quy định.

  - Đẩy mạnh cải cách hành chính về GD&ĐT. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GDĐT và của UBND tỉnh An Giang.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 4, lớp 8 năm học 2023-2024; triển khai có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025. Rà soát các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia bảo đảm đúng quy định. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia đã quá hạn, bị xuống cấp; quan tâm thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được đến trường, đến lớp (mô hình nuôi heo đất, gian hàng học phẩm 0 đồng, bữa ăn sáng miễn phí…); Tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi; phối hợp các bộ phận, các ngành liên quan nhằm tổ chức tốt các cuộc thi, kỳ thi trong thời gian tới, trong đó tiếp tục duy trì kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa THCS, thi hùng biện Tiếng Anh, thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp học.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về GDĐT thông qua việc phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Kịp thời nắm bắt thông tin, đảm bảo an ninh trong trường học như: Trang bị hệ thống camera giám sát, xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường, tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm, tổ chức các câu lạc bộ, hưởng ứng tốt các cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng”, “Sáng tạo khoa học - kỹ thuật”, “Đại sứ văn hóa đọc”./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang