Long Xuyên – Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý chợ và hoạt động thương mại văn minh
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên – Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý chợ và hoạt động thương mại văn minh
  •  Hồng Lan
  •  15/08/2022
  • A- A A+

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động thương mại của các cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn cũng như công tác quản lý trật tự mua bán tại chợ và các khu vực xung quanh chợ, qua thời gian tuyên truyền, triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo UBND phường xã tổ chức kiểm tra, thống kê các tuyến đường, lòng lề đường, vỉa hè, địa điểm không được phép kinh doanh, bị các hộ buôn bán lấn chiếm kinh doanh tự phát; xây dựng và triển khai thực kế hoạch tổ chức chấn chỉnh việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh; phối hợp các ngành liên quan triển khai các giải pháp nhằm lập lại trật tự và xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, ý thức các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố từng bước nâng cao, bộ mặt đô thị có chuyển biến cụ thể.

Thành phố chỉ đạo UBND xã, phường giải tỏa dứt điểm việc mua bán tại các tụ điểm/chợ tự phát, không đảm bảo trật tự an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Qua triển khai thực hiện, từ năm 2016 đến năm 2019, toàn thành phố đã hoàn thành công tác di dời và xóa bỏ dứt điểm 08/08 điểm/chợ tự phát trên địa bàn. Cụ thể, Năm 2016 là 03 chợ gồm Bằng Lăng (Mỹ Hòa), Tây Huề 1 (Mỹ Hòa) và Xẻo Chanh (Mỹ Phước); năm 2017 là 02 chợ gồm Xẻo Chanh (P.Mỹ Phước) và Thông Lưu (Mỹ Khánh); năm 2019 là 03 chợ gồm Gòi Bé, Bà Cu (Mỹ Thới) và Cái Dung (Mỹ Thạnh). Đồng thời, thành phố đã tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán trong phạm vi được cho phép, không lấn chiếm mua bán tại những vị trí không được phép kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy và văn minh thương mại; qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc mua bán đi vào nề nếp, trật tự.

Tuy nhiên, việc thực thi Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của chính phủ còn có một số hạn chế nhất định như: Các cơ quan nhà nước chủ yếu quản lý, giám sát đối với các cơ sở có tư cách pháp nhân; các hộ kinh doanh tại các chợ; còn đối với các cơ sở nhỏ lẻ, bán hàng rong, không có địa điểm cố định nên khó quản lý. Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn còn diễn ra ở một số nơi khi không có lực lượng chức năng gây ảnh hưởng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy.

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố, và triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức hoạt động thương mại và hình thức quản lý phù hợp, bảo đảm hoạt động bình thường của các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm hoặc cho phép cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại; bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động hợp pháp của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự mua bán trên các tuyến đường, khu vực xung quanh chợ, không để mua bán tràn lan, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tăng cường kêu gọi đầu tư xây dựng phát triển các chợ mới, sắp xếp di dời các chợ cũ không đảm bảo theo tiêu chuẩn chợ quy định; giải tỏa triệt để các chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tự phát trên địa bàn.

                                                                                                                                          

Chung nhan Tin Nhiem Mang