Long Xuyên - khắc phục hạn chế về công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên - khắc phục hạn chế về công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP
  •  Hồng Lan
  •  08/09/2022
  • A- A A+

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn Long Xuyên; đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản yêu cầu các các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và thực hiện thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ tại đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục đối với cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP.

Đối với người dân cần tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tính tiện ích của Đề án, đặc biệt là việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng các Video clip để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nhất là 25 dịch vụ công trực tuyến.

Công an thành phố phối hợp Trung tâm Y tế thành phố và đơn vị có liên quan triển khai thí điểm công dân sử dụng CCCD gắn chíp điện tử trong việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh thay cho bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố; Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; công tác cập nhật dữ liệu tiêm chủng; duy trì liên tục kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu, đảm bảo an ninh an toàn, bảo vệ dữ liệu công dân theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác thu nhận CCCD trên địa bàn thành phố, đảm bảo hoàn thành 100% trước ngày 30/9/2022.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang