Thành phố Long Xuyên tích cực triển khai Đề án 06
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Thành phố Long Xuyên tích cực triển khai Đề án 06
  •  Nguyễn Hưng (Báo AG)
  •  31/01/2023
  • A- A A+

Công an tỉnh An Giang vừa thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân Công an thành phố Long Xuyên. Đây là một trong những đơn vị dẫn đầu Công an 11 huyện, thị xã, thành phố trong triển khai cao điểm “90 ngày đêm”, hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2022 về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), người đứng đầu phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND phường, xã phải quan tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ thuộc đề án, không được xem đây là nhiệm vụ riêng của ngành công an” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều nhấn mạnh.

Qua thời gian thực hiện, đặc biệt thi đua thực hiện Đề án 06 và cao điểm “90 ngày, đêm”, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã rà soát dữ liệu thông tin công dân trùng (đạt tỷ lệ 93,5%); rà soát, cập nhật chứng minh nhân dân 9 số 5.016 trường hợp (tỷ lệ 100%); bổ sung dữ liệu cập nhật thiếu thông tin 7.590 trường hợp (tỷ lệ 100%)...

Từ ngày 1/10 đến nay, thành phố thu nhận 14.750 hồ sơ cấp căn cước công dân (tỷ lệ gần 25%); định danh điện tử 1.203 trường hợp; phối hợp bưu điện và công an phường, xã trả 164.458 thẻ căn cước công dân (tỷ lệ 100%). Bên cạnh đó, Công an thành phố Long Xuyên  tích cực tham mưu UBND thành phố ban hành công văn triển khai Luật Cư trú; phát động thi đua thực hiện Đề án 06 và cao điểm “90 ngày, đêm”; xây dựng kế hoạch tập huấn dịch vụ công quốc gia và tạo tài khoản                                                                                                                                                                                                       định danh điện tử VneID trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền 334 lượt tại khóm, ấp; 2.002 lượt phát trên phương tiện truyền thông liên quan đến căn cước công dân, định danh điện tử và Đề án 06. Qua đó, giúp người dân nắm, hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, là cơ sở dữ liệu quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Theo trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, địa phương phối hợp cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân nhằm đảm bảo thủ tục, điều kiện cấp thẻ căn cước công dân; trả thẻ căn cước công dân. Bổ sung trên 35.000 trường hợp thiếu số định danh cá nhân, cập nhật 450 trường hợp thiếu chứng minh nhân dân. Lực lượng Công an thành phố tiếp nhận 24.966 hồ sơ (tổng số hồ sơ tiếp nhận từ các phòng, ban thành phố 35.378 hồ sơ). Đến nay, công an phường, xã tạo tài khoản đăng ký cho 143 cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn; tiếp nhận 5.174 lượt người thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư. Một số công an phường, xã để phát sinh trường hợp mới, nhất là việc phát sinh dữ liệu thông tin công dân trùng. Số lượng, tỷ lệ người dân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến chuyển biến, nhưng tỷ lệ còn thấp. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu; chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06, đặc biệt là tiện ích của căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều yêu cầu: “Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, nhằm tạo sự đồng thuận, tham gia của cơ quan, doanh nghiệp và người dân; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố, UBND phường, xã; bảo đảm hoàn thành tiến độ đặt ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến; tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở kết quả thực hiện, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế”.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang