Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giai đoạn 2021 – 2030”
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giai đoạn 2021 – 2030”
  •  Nguyễn Liên
  •  23/05/2023
  • A- A A+

Nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; góp phần giúp doanh nghiệp tuân thủ, thực hiện đúng các quy định pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý trong sản xuất, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cơ quan chức năng của thành phố cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trên Cổng thông tin điện tử của thành phố; cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng  thông tin về thủ tục hành chính của thành phố đáp ứng nhu cầu tra cứu, thực hiện của người dân, doanh nghiệp. Xây dựng chuyên mục nội dung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố, phát trên hệ thống Đài Truyền thanh, làm cầu nối trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

Tuyên truyền, quảng bá đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh, hỗ trợ đào tạo lao động cho doanh nghiệp khi có nhu cầu, thuê đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án; tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tư vấn, giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp; tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang