Long Xuyên triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
  •  Nguyễn Liên
  •  18/03/2023
  • A- A A+

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực nông thôn trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên tự nhiên, môi trường sinh thái nông thôn; đặc trưng văn hóa địa phương nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững. UBND thành phố Long Xuyên vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Long Xuyên đến năm 2025.

Theo đó, thành phố và các ngành sẽ tập trung tuyên truyền chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch khu vực nông thôn để có hướng hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; nâng cao năng lực nguồn nhân lực tham gia hoạt động du lịch, phát triển sản phẩm, phục vụ du lịch khu vực nông thôn. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch; liên kết hợp tác phát triển du lịch nông thôn; thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn; xây dựng mô hình phát triển du lịch khu vực nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới sẽ được triển khai trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng và xã Mỹ Khánh, trong đó tập trung tại các địa điểm tham quan, du lịch. Thời gian triển khai thực hiện đến hết năm 2025.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang