Long Xuyên thông qua dự thảo kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên thông qua dự thảo kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn
  •  Ngọc Diễm – Văn Thêm
  •  20/10/2021
  • A- A A+

Sáng ngày 19/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Nguyễn Bảo Sinh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Theo đó, kế hoạch đã phân loại, xem xét phạm vi, tiêu chí đánh giá, xác định cấp độ dịch trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, kết quả tự đánh giá, thành phố Long Xuyên thuộc cấp độ 1, nguy cơ thấp, vùng bình thường mới. Trên cơ sở đó, thành phố đã đề ra biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch bao gồm: cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm chủng thực hiện theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban ngành đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã nhằm đảm bảo mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, thực hiện mục tiêu kép, quyết tâm đưa thành phố Long Xuyên chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Nguyễn Bảo Sinh giao Phòng Y tế thành phố tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, giao Trung tâm Y tế thành phố hướng dẫn UBND các phường, xã tự đánh giá cấp độ dịch phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ… Qua đó, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần kế hoạch của tỉnh, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang