Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2021 – 2025
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2021 – 2025
  •  Nguyễn Liên
  •  11/07/2023
  • A- A A+

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND thành phố ban hành Chương trình về phát triển thanh niên thành phố Long Xuyên giai đoạn 2021-2030, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên thành phố Long Xuyên, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thực hiện chương trình thống nhất, gắn với thực hiện Luật Thanh niên năm 2020. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo phân công; đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi giải trí và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

UBND thành phố yêu cầu triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khả thi, sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang