Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện liên kết vùng kinh tế - xã hội trên địa bàn Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện liên kết vùng kinh tế - xã hội trên địa bàn Long Xuyên
  •   Nguyễn Liên
  •  23/02/2023
  • A- A A+

UBND thành phố Long Xuyên vừa chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thành phố và phường xã khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của liên kết vùng kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới, tăng tính gắn kết, liền mạch hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Long Xuyên nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.

Theo đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, công chức, viên chức về nhu cầu và lợi ích của hợp tác, liên kết vùng kinh tế - xã hội đối với nền kinh tế quốc gia, vùng đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất hơn nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của nền kinh tế. Tập trung phát triển các ngành có lợi thế so sánh, là thế mạnh của thành phố, của tỉnh An Giang và trọng tâm phát triển của vùng.

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển từ nước ngoài, từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về thành phố Long Xuyên. Rà soát các quy hoạch liên quan để điều chỉnh hoặc xây dựng mới phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng và Luật Quy hoạch. Tập trung đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp tại Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang, giai đoạn 2022 - 2025; Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

                                

Chung nhan Tin Nhiem Mang