Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội là trách nhiệm trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị thành phố
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội là trách nhiệm trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị thành phố
  •  TTCT TP
  •  01/06/2022
  • A- A A+

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội được thành phố Long Xuyên tập trung vào việc chăm lo sức khỏe cộng đồng, thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân, khám, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, chăm sóc các bà mẹ và trẻ em, cứu trợ xã hội, thực hiện phúc lợi xã hội; đặc biệt là những nỗ lực đào tạo, giải quyết việc làm đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng năm, thành phố ban hành các kế hoạch, triển khai và đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo, giải quyết việc làm, đảm bảo cho các đối tượng được thụ hưởng tiếp cận chính sách của nhà nước được đầy đủ và kịp thời, từng bước giúp cho đời sống của người dân ổn định và ngày càng được nâng lên.

 

Về đào tạo nghề và giải quyết việc. Nhận thức của toàn xã hội và người dân về học nghề và phát triển giáo dục nghề nghiệp từng bước được nâng lên; qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố. Người lao động tích cực tham gia học nghề tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm dạy nghề công lập và ngoài công lập, các trường Cao đẳng và Trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức đào tạo như các khóa học ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã đào tạo nghề cho 50.295 lao động, đạt 109,3% kế hoạch (có 142 lao động thuộc hộ nghèo, 229 lao động thuộc hộ cận nghèo; 13 lao động thuộc hộ gia đình có công cách mạng, 03 học viên người khuyết tật, 03 học viên người dân tộc). Thành phố được tỉnh giao trên 7,7 tỷ đồng để đào tạo nghề cho lao động nông thôn; qua đó đã tổ chức 227 lớp dạy nghề và 03 mô hình nuôi gia cầm an toàn sinh học với tổng kinh phí trên 06 tỷ đồng, đào tạo nghề cho 7.488 học viên.

Người lao động tham gia học nghề đều được hỗ trợ đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, như: được miễn giảm hoàn toàn học phí, được cấp giáo trình và trang thiết bị học nghề tùy theo ngành nghề. Các học viên thuộc hộ nghèo, hộ người có công, người dân tộc thiểu số, người tàn tật còn được hỗ trợ tiền ăn và tiền xe đi lại theo qui định.

Qua theo dõi tổng hợp, có 100% học viên sau khi học nghề đều tốt nghiệp và có việc làm từ 75% trở lên; một số ngành nghề sau khi học có trên 90% học viên có việc làm như may công nghiệp, kỹ thuật chế biến thủy sản, xây dựng dân dụng,...

Công tác giới thiệu giải quyết việc làm được thành phố triển khai thực hiện, các chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp (may mặc, da giầy, chế biến thủy sản, chế biến lương thực thực phẩm…), cơ sở kinh tế, hộ gia đình mở rộng sản xuất kinh doanh (vật liệu xây dựng, kỹ nghệ hàn tiện, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp…), làng nghề truyền thống (lưỡi câu, bánh tráng, làm nhang) được phục hồi và phát triển đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Mặt khác, thông qua hình thức giao lưu, hội chợ việc làm nhằm cung cấp thông tin về thị trường lao động, tạo cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động để trao đổi và giải quyết cung, cầu lao động; thông qua hệ thống các Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, thông qua sự hướng dẫn của người thân để giải quyết việc làm tại các khu chế xuất hoặc khu công nghiệp ngoài tỉnh và giải quyết việc làm tại địa phương từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 84.500/57.200 lao động với mức thu nhập khá tốt; trong đó, lao động làm việc trong tỉnh: 53.805 lao động và làm việc ngoài tỉnh: 31.008 lao động.

Công tác xuất khẩu lao động đã được các ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động và tư vấn được thực hiện đồng bộ và rộng rãi đến địa bàn dân cư. Kết quả, xuất khẩu lao động 325 lao động: Nhật Bản (104 lao động), Hàn Quốc (56 lao động), Đài Loan (100 lao động), Malaysia (36 lao động), Israel (06 lao động), CHLB Đức (01 lao động), Ả-rập-xê-út (12 lao động), Macau (02 lao động), Italia (05 lao động).

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên cơ sở tiếp tục đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, trọng tâm là hiện đại hóa để đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Do vậy, trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp sau: Tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, chú trọng đào tạo theo địa chỉ và đơn đặt hàng nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả sau đào tạo. Gắn việc đào tạo nghề với tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường việc tuyên truyền nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tích cực xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực của Nhà nước, cộng đồng hỗ trợ cho người nghèo; giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Nâng cao nhận thức, năng lực của cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở; điều tra, đánh giá thực trạng đội ngũ làm công tác giảm nghèo./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang