Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
  •  Ngọc Diễm – Minh Trường
  •  27/01/2021
  • A- A A+

Sáng ngày 26/1, ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Long Xuyên.
Tại cuộc họp, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh An Giang thông qua  nội dung cần thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021; phương hướng, mục tiêu, phân bổ nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực. Trong đó, đảm bảo phân bổ chỉ tiêu các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong kỳ quy hoạch đến đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng thời, đảm bảo các nguyên tắc: phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho quốc phòng an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng…trên địa bàn. Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Long Xuyên.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Bảo Sinh đề nghị đơn vị tư vấn ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch. Trong đó, rà soát và lập quy hoạch đối với các phòng, ban ngành trước, phường xã sau để tạo sự thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, đề nghị, các phòng ban, ngành thành phố cần tham khảo các sở ngành tỉnh để xác định lại chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng đất và tỷ lệ đất dự trữ của ngành, lĩnh vực mình để việc lập quy hoạch được chi tiết, phấn đấu đến tháng 7/2021 sẽ hoàn chỉnh quy hoạch để tiến hành các bước tiếp theo theo quy định./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang