UBND thành phố triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
UBND thành phố triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  •  Hồng Lan
  •  05/10/2022
  • A- A A+

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố vừa triển khai kế hoạch thực hiện. Theo đó, mục tiêu chung của thành phố là phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả, trách nhiệm và tăng sức cạnh tranh cao; hướng đến phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế số, các sản phẩm nông sản tham gia rộng rãi trên các sản thương mại điện tử. Xây dựng nông thôn văn minh, có cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, hiện đại, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, phát triển môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đa dạng, chủ động tạo sinh kế, tạo việc làm như kinh tế nhà vườn, kinh tế kết hợp, kinh tế phụ…qua đó giảm di cư, ổn định xã hội, nâng cao thêm thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người nông dân và dân cư nông thôn.

Đến năm 2050, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái; thay đổi tư duy phát triển theo diện tích, năng suất, sản lượng sang tư duy về giá trị và hiệu quả kinh tế đạt được trên đơn vị diện tích đất, từng bước hình thành các vùng chuyên canh gắn với chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ để sản xuất mang tính bền vững. Nông thôn trở thành “nơi đáng sống”, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hoà với đô thị.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang