Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, thời kỳ 2021-2030
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, thời kỳ 2021-2030
  •  Hồng Lan
  •  24/06/2022
  • A- A A+

Để triển khai thực hiệu Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, UBND thành phố yêu cầu các Phòng, Ban ngành thành phố và các UBND các phường, xã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ; Công điện số 364/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 510/UBND-TH ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh An Giang để thực hiện có hiệu quả Luật Quy hoạch và các nghị định, thông tư, nghị quyết cùng các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác quy hoạch trong sự phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương. Xác định rõ công tác quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang