Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững thành phố Long Xuyên năm 2024
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững thành phố Long Xuyên năm 2024
  •  Nguyễn Liên
  •  20/07/2023
  • A- A A+

Trong năm 2024, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,1% và giảm 0,12% tỷ lệ hộ cận nghèo. Đó là mục tiêu mà UBND thành phố vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2024.

Theo đó, thành phố và phường xã tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: y tế, giáo dục, tín dụng, hỗ trợ tiền điện, trợ giúp pháp lý… Đảm bảo cho người nghèo có thể tiếp cận kịp thời, đầy đủ các chính sách của Nhà nước theo đúng quy định; quan tâm thực hiện tốt công tác đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, từ đó làm cơ sở xây dựng giải pháp hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng loại đối tượng. Rà soát, quản lý chặt chẽ danh sách hộ nghèo, cận nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo; vận động người nghèo, người cận nghèo phát huy khả năng của bản thân, chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo thông qua việc chủ động tìm kiếm việc làm, tham gia học nghề phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và công tác đưa lao động đi làm việc ngoài nước cho người lao động, đảm bảo sinh kế cho người nghèo sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo có lao động chí thú làm ăn, có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và đảm bảo sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả; đơn giản hóa về điều kiện, thủ tục hồ sơ giúp hộ nghèo, cận nghèo dễ dàng tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Phát động rộng rãi phong trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” đến mọi tổ chức kinh tế xã hội, các tầng lớp nhân dân, nhằm huy động tốt nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ nâng cao mức sống, cất, sửa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khó khăn đột xuất... cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang