Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Bình Đức

 • Ông: Ngô Nhựt Thắng

  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND

 • CB phụ trách Kiểm soát thủ tục hành chính

  Bà: Nguyễn Thị Mỹ Chí

  Điện thoại: 0989.016.949

  Email: ntmchi01@angiang.gov.vn

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Công khai Văn bản Tố tụng do Tòa Án

QĐ số: 54/2019/QĐ-TA về việc tiếp tục giải quyết vụ án

06/07/2020

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND phường Bình Đức - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhduc.All Rights Reserved