Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Phước

 • Bà: Trần Thị Tuyết Lài

  (Phó Chủ tịch UBND Phường)

  Điện thoại: 0917.909.306

 • Trần Thanh Vân

  (Cán bộ phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính)

  Điện thoại: 0949.266.936

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

UBND phường Mỹ Phước - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myphuoc.All Rights Reserved