Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Xuyên

 • Bà: Lâm Hồng Ngọc

  (Phó Chủ tịch UBND phường)

  Điện thoại: 0919.257.661

 • Bà: Võ Thị Ngọc Như

  (Cán Bộ Phụ Trách)

  Điện thoại: 02966.253.104

 • Email: vtngocnhu@gmail.com

UBND phường Mỹ Xuyên - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myxuyen.All Rights Reserved