Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Thới

 • Bà: Lý Thùy Giang

  (Chủ tịch UBND Phường)

  Điện thoại: 0918.008.494

 • Ông: Đoàn Nguyễn Minh Thanh

  (Cán bộ VP.UBND)

  Điện thoại: 01235.696.644

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND phường Mỹ Thới - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/mythoi.All Rights Reserved