Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Thạnh

 • Ông: Nguyễn Thanh Tuấn

  (Chủ tịch UBND Phường)

 • Bà: LÊ NGÂN TRINH

  Cán Bộ Phụ Trách Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính

  Điện thoại: 0902.759.107

  Email: lntrinh@angiang.gov.vn

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

UBND phường Mỹ Thạnh - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/mythanh.All Rights Reserved