Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CTTĐT Long Xuyên
Ủy ban nhân dan thành phố chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện nhiệm ( 06/02/2023 )

Trong thời gian Tết, nhiều biện pháp đồng bộ đã được triển khai để nhâ...

CTTĐT Long Xuyên
Thành phố Long Xuyên - những kết quả nổi bật phong trào “Toàn dân đoàn ( 31/01/2023 )

Năm 2022, hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xâ...

CTTĐT Long Xuyên
Thành phố Long Xuyên tích cực triển khai Đề án 06 ( 31/01/2023 )

Công an tỉnh An Giang vừa thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân Công an...

CTTĐT Long Xuyên
Long Xuyên thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2023 ( 26/12/2022 )

Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa...

Đường dây nóng
 • Cơ quan đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính - VP.UBND tỉnh An Giang

  02963 957 006

 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh - Sở Nội vụ

  02963 957 049 – 0378 247 247

 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ thành phố

  02963 603 511 – 0975 858 877

 • Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên

  02963 945 533 – 0919 476 191

 • Văn phòng Thành ủy HĐND – UBND thành phố Long Xuyên

  02963 846 280 – 0918 401 353

 • Văn phòng Đăng ký đất đai (chi nhánh Long Xuyên)

  02963 844 091 – 0989 985 886

Chung nhan Tin Nhiem Mang