Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2021
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2021
  •  Nguyễn Phong – Trí Tâm
  •  24/02/2021
  • A- A A+

Sáng ngày 23/2/2021, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Đặng Thị Hoa Rây, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPLX.

Sáng ngày 23/2/2021, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Đặng Thị Hoa Rây, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPLX.
Năm 2020 UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác CCHC trên các lĩnh vực như: cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật, công bố, công khai TTHC theo quy định của Chính phủ. Trong năm đã tiếp nhận được 104.259 hồ sơ, qua đó đã giải quyết đúng hạn là 102.466 hồ sơ đạt tỉ lệ 98%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 74.285/104.259 hồ sơ đạt tỉ lệ 71,26%; dịch vụ bưu chính công ích là 8.314 hồ sơ. Qua đó mang lại sự hài lòng và chất lượng phụ vụ tốt hơn cho cá nhân, tốt chức trên địa bàn.
Về công tác thi đua khen thưởng, thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị; qua đó thu hút và tạo được khí thế hăng say lao động của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Kịp thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Qua đó đã khen thưởng cho 2.200 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, phát triển kinh tế, xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đặng Thị Hoa Rây đã phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, UBMTTQ & các đoàn thể, các Phòng, Ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND 13 phường xã./.