Hội nghị Hiệp thương lần thứ I thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Hội nghị Hiệp thương lần thứ I thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII
  •  Ngọc Diễm – Văn Thêm
  •  14/02/2021
  • A- A A+

Chiều ngày 5/2/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố; ông Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban Bầu cử thành phố tham dự hội nghị.
Theo đó, Thường trực HĐND thành phố dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 là 59 người để bầu ra 35 đại biểu. Cụ thể, cấp thành phố là 28 người. Trong đó, khối Đảng 07 người; khối Nhà nước 05 người; khối lực lượng vũ trang và nội chính thành phố 02 người; khối MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên 14 người; cấp phường, xã 31 người. Cơ cấu, thành phần nữ đạt tỷ lệ từ 40% trở lên; ngoài Đảng đạt tỷ lệ từ 10% trở lên; cơ cấu trẻ đạt tỷ lệ từ 25% trở lên; tái cử đạt tỷ lệ từ 30% trở lên.
Để đảm bảo sự lựa chọn qua 03 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên đã giới thiệu thêm 06 đại biểu ứng cử. Trong đó, khối Đảng 02 người; khối nhà nước 02 người; khối MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên 02 người. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 do HĐND thành phố dự kiến và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giới thiệu thêm, nâng tổng số đại biểu ứng cử là 65 người./.