Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2021
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2021
  •  TT BDCT
  •  25/03/2021
  • A- A A+

Sáng ngày 25/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021. Tham dự khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, cùng 82 học viên là đảng viên dự bị thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Với thời lượng học tập 8,5 ngày, học viên sẽ được nghe giới thiệu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; chuyên đề độc lập dân tộc gắn với CNXH; về phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN VN; về đường lối phát triển văn hóa, giáo dục; về quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng và các chuyên đề bổ trợ thực tiễn.
Kết thúc khóa học các học viên sẽ được làm kiểm tra nhận thức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.