Họp tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh An Giang
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Họp tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh An Giang
  •  Ngọc Diễm – Văn Thêm
  •  24/07/2020
  • A- A A+

Chiều ngày 22/7, ông Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Tổ trưởng tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Long Xuyên) chủ trì buổi thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, dự thảo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh An Giang.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, dự thảo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh An Giang. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi. Các ý kiến đóng góp tập trung vào các nội dung quan trọng như: cần quan tâm và đưa nội dung giáo dục đạo đức con người vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới; cần nghiên cứu để có những biện pháp bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí; cần xem việc nêu gương của cán bộ là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá và sử dụng cán bộ, tránh tình trạng một số cán bộ không đủ tư cách đạo đức, không đủ năng lực vẫn được giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy thực thi công vụ; cần quan tâm đẩy mạnh các biện pháp mời gọi các tập đoàn kinh tế lớn tại tỉnh nhà để tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển....

Các ý kiến của đại biểu tại cuộc họp được tổ đại biểu HĐND số 1 tỉnh ghi nhận, tổng hợp để đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh trong thời gian sắp tới./.