Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ
  •  Minh Trường
  •  28/01/2021
  • A- A A+

Sáng ngày 14/01/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với UBND phường Mỹ Phước, TPLX tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ. Đây là địa phương được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn làm mô hình điểm triển khai tuyên truyền.
Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 08 chương và 50 điều quy định cụ thể về tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của dân quân tự vệ; về hoạt động, chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi cho dân quân tự vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ…Tại đây, cán bộ, công nhân viên chức phường, lực lượng dân quân và nhân dân trên địa bàn được nghe báo cáo viên triển khai các nội dung của Luật Dân quân tự vệ, trong đó tập trung một số nội dung mới cần quan tâm như: những trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ; các trường hợp được thôi nghĩa vụ trước thời hạn và đưa ra khỏi danh sách dân quân tự vệ; dân quân thường trực được hưởng BHXH, BHYT…Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe tuyên truyền Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019; Nghị định số 72 quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản pháp luật có liên quan.
Qua đó, nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những vấn đề cơ bản của pháp luật về Dân quân tự vệ đến của cán bộ, đảng viên, lực lượng dân quân và Nhân dân trên địa bàn; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, vai trò trách nhiệm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.