Phường Mỹ Bình tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Phường Mỹ Bình tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
  •  TT BDCT
  •  25/03/2021
  • A- A A+

Để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Chiều ngày 24/3/2021, Đảng ủy phường Mỹ Bình tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức và thành viên các bộ phận phục vụ cho công tác bầu cử quán triệt, học tập Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015.
Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2020 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu có liên quan đến cuộc bầu cử như: Các cơ cứ và cơ sở pháp lý; quy định về các mốc thời gian thực hiện theo luật; quyền và ngĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử; quyền bầu cử, đề cử và ứng cử; về vấn đề cử tri; các qui định về bầu cử, bỏ phiếu; về cách tính tuổi bầu cử, ứng cử; xác định quốcc tịch và những trường hợp không được quyền bầu cử, ứng cử …
Qua buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và lực lượng làm công tác bầu cử của phường nắm chắc các qui định của pháp luật về công tác bầu cử; đồng thời tổ chức tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi công tác bầu cử trên địa bàn phường trong thời gian tới.