Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Long Xuyên
  •  Ngọc Diễm – Văn Thêm
  •  31/03/2021
  • A- A A+

Chiều ngày 30/3/2021, đồng chí Võ Nguyên Nam, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đến khảo sát và làm việc với Thường trực Thành ủy Long Xuyên về tình hình hoạt động của Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên tiếp và làm việc với đoàn.

Năm 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để kịp thời đề ra chủ trương phù hợp cho từng hoạt động đoàn thể. Hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất có hiệu quả công tác vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các chính sách an sinh xã hội, lao động và việc làm, giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng… từng bước khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình hiện nay. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội luôn được củng cố, kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả hoạt động của bộ máy.
Đánh giá cao những kết quả công tác Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Long Xuyên đạt được trong thời gian qua, kết thúc buổi làm việc, đồng chí Võ Nguyên Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn, Thường trực Thành ủy tiếp tục quan tâm đến công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; triển khai, nhân rộng mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhất là chuẩn bị nhân sự đủ tâm, đủ tầm, đảm bảo trẻ hóa đội ngũ cán bộ và có sự kế thừa, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.